• English
  • Norsk Bokmål

Vemund Oppedal

Rådgiver

Mobil: 954 47 793

Vemund er ansatt som kartlegger og har en mastergrad i naturforvaltning fra NMBU med fokus på skogøkologi. Vemund har brukt mye tid på artsgruppene karplanter, lav og vedboende sopp de siste årene med fokus på rødliste- og indikatorarter. Han har et stort engasjement for natur og naturforvalting, og trives veldig godt i felt. Han har erfaring med NiN gjennom flere ulike prosjekter og kurs. Han behersker også artsgruppen fugler godt og har bl.a. ringmerkingslisens A og har undervist i faget ZOOL210 Virveldyr ved NMBU.

Vemund Oppedal

Våre ansatte