• English
  • Norsk Bokmål

Tjenester

Vi tilbyr konsulenttjenester innen:

- Naturtypekartlegging
- Konsekvensutredning
- Artskartlegginger
- Ornitologiske tjenester
- Skjøtsel
- Fremmede arter
- Restaurering
- Overvåking
- Formidling og tilrettelegging