• English
  • Norsk Bokmål

Anne Gri Stenbråten Henriksen

Rådgiver

Mobil: 906 66 516

Anne Gri er ansatt som rådgiver innen ornitologi. Hun jobber med kartlegging, overvåking og konsekvensutredninger knyttet til påvirkningsfaktorer på fugl. Hun er utdannet ved Nord Universitet Steinkjer innen Natur- og kulturminneoppsyn og ved Nord Universitet Levanger, Fuglekjennskapsstudiet. Hun innehar Miljødirektoratets sertifisering A-lisens som ringmerker og utfører TOV-E taksering av fugler. Anne Gri er en ivrig fugleentusiast som holder naturveiledning om fuglelivet for skoler og for allmennheten. Hun har også styreverv i BirdLife Norge.

Anne Gri Stenbråten Henriksen

Våre ansatte