• English
 • Norsk Bokmål

Restaurering

Kontaktperson: Lea Hoch

Mobil: 902 95 619

På oppdrag for statlige miljøvernmyndigheter, kommuner og private utfører DNV ulike restaureringstiltak. Våtmarkssenteret sammen med samarbeidspartnere har kompetanse og utstyr til å gjennomføre alle ledd av restaureringen. Vi tar oss av prosjektering, kartlegging, forberedelse, graving/entreprenør arbeid, overvåking og etterarbeid. 

Dersom du ønsker våre tjenester knyttet til disse oppgavene, kontakt oss gjerne.

Enkelte av våre tidligere og pågående prosjekter:

 • Utredning og prosjektering av restaureringstiltak i vassdrag
 • Restaurering av skog
 • Restaurering av myr
 • Restaurering av slåttemark
 • Restaurering av slåttemyr
 • Restaurering av vegkant med dragehode med brenning
 • Utforme skjøtselsplaner for slåttemark og slåttemyr
 • Steinlegge overkjøringspunkt for skogsmaskiner
 • Restaurering habitat elvemusling
 • Restaureringsforsøk dragehode
 • Utredning for restaurering av meandrerende deler av Etna i Etnedal- og Nordre land kommuner
 • Utredning for restaurering Hovtjern i Gran kommune
 • Eget team for skjøtsel og restaurering av slåttemark og slåttemyr
Myrrestaurering
Klopplegging av sti etter restaurering