• English
 • Norsk Bokmål

Naturrestaurering

Kontaktperson: Lea Hoch

Mobil: 902 95 619

På oppdrag for statlige miljøvernmyndigheter, kommuner og private utfører DNV ulike restaureringstiltak. Våtmarkssenteret sammen med samarbeidspartnere har kompetanse og utstyr til å gjennomføre alle ledd av restaureringen. Vi tar oss av prosjektering, kartlegging, forberedelse, graving/entreprenør arbeid, overvåking og etterarbeid. 

I DNV arbeider vi med restaurering av natur. Naturrestaurering kan ha mange betydninger. I DNV tenker vi på naturrestaurering som en måte å tilrettelegge for at naturen i et område kan «vende tilbake» ved at naturlige økosystemfunksjoner kan gjenoppstå, og arter som tidligere levde i området kan returnere.

Vår filosofi er at «svaret ligger i naturen». Vi tar derfor i bruk naturbaserte løsninger i våre prosjekter, og bruker metoder som reduserer vedlikeholdsmengden og ressursbruken til et minimum.

Dersom du ønsker våre tjenester knyttet til disse oppgavene, kontakt oss gjerne her.

Enkelte av våre tidligere og pågående prosjekter:

 • Utredning og prosjektering av restaureringstiltak i vassdrag
 • Restaurering av skog
 • Restaurering av myr
 • Restaurering av slåttemark
 • Restaurering av slåttemyr
 • Restaurering av vegkant med dragehode med brenning
 • Utforme skjøtselsplaner for slåttemark og slåttemyr
 • Steinlegge overkjøringspunkt for skogsmaskiner
 • Restaurering habitat elvemusling
 • Restaureringsforsøk dragehode
 • Utredning for restaurering av meandrerende deler av Etna i Etnedal- og Nordre land kommuner
 • Utredning for restaurering Hovtjern i Gran kommune
 • Eget team for skjøtsel og restaurering av slåttemark og slåttemyr
Myrrestaurering
Klopplegging av sti etter restaurering