• English
 • Norsk Bokmål

Andrea Rishatt

Rådgiver

Mobil: 974 35 490

Nøkkelinformasjon 

 • Mastergrad i naturforvaltning med fordypning i miljøgifter og økotoksikologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), 2018 
 • Hovedansvarlig for prosjekter knyttet til profesjonell kartlegging og opprydding av forsøplede områder i vannområde Randsfjorden, samt organisering og gjennomføring av dugnadsbaserte ryddeaksjoner 
 • Hovedansvarlig for bekjempelse av fremmede arter i Innlandet 
 • Andre arbeidsoppgaver: restaurering – og skjøtsel av kulturlandskap og slåttemyr, habitatkartlegging i vassdrag, kartlegging av fremmede arter, naturveiledning, samt utarbeidelse av søknader og rapporter 

Prosjekter

 • Prosjektleder Plastjakt i Dokkadeltaet og område rundt 
 • Prosjektleder bekjempelse av fremmede arter i Innlandet  
 • Prosjektmedarbeider i skjøtselsarbeid knyttet til blant annet dragehode, slåttemark og slåttemyr 
 • Prosjektmedarbeider i habitatkartlegging i vassdrag  
 • Prosjektmedarbeider i tiltaksbeskrivelser ifm. habitatforberedende tiltak rettet mot storørret  
 • Prosjektmedarbeider i naturveiledning/holdningsskapende arbeid  
Andrea Rishatt

Våre ansatte