• English
  • Norsk Bokmål

Andrea Rishatt

Rådgiver

Mobil: 974 35 490

Andrea er ansatt som prosjektmedarbeider rådgiver. Hun har en mastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med fordypning innen vannforurensning. Hun har blant annet tatt fag i økotoksikologi og miljøgifter, skogøkologi og bevaringsøkologi. Andrea har erfaring fra feltarbeid i forbindelse med hennes masteroppgave og flere kartleggingskurs, og er ellers veldig interessert i miljø og naturforvaltning. Hennes hovedoppgaver er knyttet til arbeid med forsøpling og diverse prosjektarbeid.

Andrea Rishatt

Våre ansatte