• English
  • Norsk Bokmål

Øystein Settem Wold

Rådgiver

Mobil: 980 90 349

Øystein er ansatt som rådgiver. Han har en bachelorgrad i biologi fra NMBU og matematikk fra NTNU. Selvlært på karplanter, og meget botanisk interessert fra tenårene. Tatt en rekke fag som er innføringer i systematikk/nøkling av karplanter, lav, moser samt artskunnskaper om disse. I tillegg har han tatt kurs i kartlegging etter NiN 2.0. Hans hovedoppgaver vil være knyttet til kartlegging etter NiN samt diverse prosjektarbeid.

Våre ansatte