• English
  • Norsk Bokmål

Trond Magne Storstad

Seniorrådgiver

Mobil: 919 00 247

Trond Magne er ansatt som rådgiver. Han har utdanning innen biologi og miljøkjemi fra NTNU, med cand.scient.-grad i forurensningsstudier (tungmetaller i sopp). Allsidig artskompetanse, aller best innen botanikk (karplanter, moser, sopp). Erfaring med naturforvaltning fra miljøvernavdelinga til Fylkesmannen i Rogaland. Har jobbet som botaniker/kjemiker for Arkeologisk museum i Stavanger, UiS. Har også drevet med felt- og labundervisning (botanikk, zoologi og kjemi) på NTNU, og med naturtypekartlegging for kommuner. Aktiv i Norsk botanisk forening, Moseklubben, Sopp- og nyttevekstforeningen. Sertifisert soppkontrollør.

Trond Magne Storstad

Våre ansatte