• English
  • Norsk Bokmål

Trond Øigarden

Seniorrådgiver

Mobil: 950 77 558

Nøkkelinformasjon:

  • Hovedfag i biologi (zoologi), Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
  • Høgskolekandidat i miljøteknologi, Høgskolen i Hedmark
  • Landbruksutdannelse, Tomb jordbruksskole og Vinterlandbruksskolen i Oslo
  • Fagansvar i DNV innen ornitologi

Prosjektansvarlig 2024

  • Ornitologiske tjenester til Avinor
Trond Øigarden

Våre ansatte