• English
  • Norsk Bokmål

Espen Sommer Værland

Rådgiver

Mobil: 414 69 719

Espen er ansatt som rådgiver. Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til kartlegging, formidling og annet prosjektarbeid. Han har en mastergrad fra Naturhistorisk Museum, UiO, omhandlende kartlegging av kulturlandskap etter NiN 2.0 og Håndbok 13. Han er en ivrig botaniker med mye erfaring fra kurs, arbeid og fritidsaktiviteter. Espen er aktivt i Norsk Botanisk Forening, spesielt som turleder gjennom Ung Botaniker prosjektet, og har ellers mye undervisningserfaring fra studietiden ved UiO.

Espen Sommer Værland

Våre ansatte