• English
  • Norsk Bokmål

Espen Sommer Værland

Rådgiver

Mobil: 414 69 719

Nøkkelinformasjon
  • Mastergrad i biologi fra Universitetet i Oslo. Omhandlende kartlegging av kulturlandskap etter NiN 2.0 og Håndbok 13.
  • Ansatt i DNV fra 2018. I 2020-2022 som kartleggingsansvarlig.
  • Arbeidsoppgaver: naturtypekartlegging, artskartlegging, undervisning og formidling, skjøtselsplanarbeid, GIS, m.m.
Prosjekter
  • Naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets instruks i ulike oppdrag
  • Naturtypekartlegging i verneområder (basiskartlegging)
  • Prosjektleder program for kompetanseheving hos ansatte ved Norsk Tindesenter ifm. sertifisering som besøkssenter for Reinheimen nasjonalpark
  • Medlem i referansegruppe for oppdatering av Miljødirektoratets instruks
  • Ruteanalyse ifm. 3Q for NIBIO
  • Forskningsprosjekt med Geo-Økologisk forskninsgruppe, NHM UiO
Espen Sommer Værland

Våre ansatte