• English
  • Norsk Bokmål

Geir Høitomt

Seniorrådgiver

Mobil: 992 49 948

Nøkkelinformasjon

  • Årsstudium i vegetasjonskartlegging, NMBU
  • Årsstudium i registreringer i kulturminner i utmark, Høgskolen i Hedmark
  • Gjøvik ingeniørskole
  • Arbeidsoppgaver: Naturtypekartlegging, kartlegging av truede arter og naturtyper, skjøtsel, naturrestaurering og naturveiledning. 

Prosjekter

  • Restaurering av Etna
Geir Høitomt

Våre ansatte