• English
  • Norsk Bokmål

Erfaringsstoler

Med utstillingen “Erfaringsstoler i Økosystem Dokkadelta” ønsker Dokkadeltaet Våtmarkssenter å invitere til opplevelse av den varierte og mangfoldige vassdragsnaturen i Land og Etnedal.

Kunst i natur “Erfaringsstoler i Økosystem Dokkadelta” – et prosjekt i  “Økosystem Dokkadelta – Våtmark i en ny tid”

Finn frem til stolene med Outdooractive. eller last ned appen Outdooractive.

Erfaringsstoler i Økosystem Dokkadelta

Med utstillingen “Erfaringsstoler i Økosystem Dokkadelta” ønsker Dokkadeltaet Våtmarkssenter å invitere til opplevelse av den varierte og mangfoldige vassdragsnaturen i Land og Etnedal. Erfaringsstolene er å finne i ulike naturrom fra Synnfjell i nord til Randsfjorden i sør. De mangfoldige naturrommene forteller historien om naturen gjennom årstidene og om forholdet mellom menneske og natur. Erfaringsstoler i Økosystem Dokkadelta er vår våtmarksutstilling. Vi ønsker velkommen til vær og vind, til lukten av myr og blomst, til brusende bekker og svevende utsikter, til eldgamle skapninger og vingeslag i luften.

Naturen inviterer og du er alltid velkommen!

Kunst i natur eller å oppdage menneskets natur i naturen
Kunst i natur betyr å bruke naturen som et utstillingsrom. Kunst, eller det menneskelige uttrykket kan være kontroversiell i seg selv. Det skaper debatt og det lokker nysgjerrige ut i naturen. Også mennesker som ikke har en umiddelbar tilknytting til friluftsliv. Kunst kan være et turmål som gjør at man tilbringer mer tid ute og får et annet perspektiv på natur. Uttrykket kan være informerende og utfordre våre sanser. Kunst i natur kan brukes til å kanalisere trafikk fra sårbare verneområder til naturrom, som innehar den samme opplevelsesverdien uten at ferdsel forstyrrer naturens balanse. Vårt konsept kunst i natur ønsker ikke å forandre naturrommet til kunstens fordel, men søker etter et samspill.

Erfaringsstol Fuglereir på Stuvelien, nord i Etnedalen, naturrom fjell, utsikt mot Langsua nasjonalpark og Jotunheimen.

Erfaringsstol Steinen ved Hellefossen, elva Etna i Etnedal, naturrom elv.

Erfaringsstol Vrien, Langhaugen i Nord-Torpa, Nordre Land, naturrom myr.

Erfaringsstol Benk i Dokka naturreservat, Østsinni i Nordre Land, naturrom kalkskog med orkideer.

Erfaringsstolen står ved Huldreputten, bare noen hundre meter fra utsikten ved telemasten på Skjellungskampen.

Svev er å finne på Seterhaugen øst for Trevatna i Søndre Land. Skulpturene er en sirkel av runde elvestener fra en elv  i nærheten. Stenene svever over bakken med fem holdepunkter. Svev ligger på en berghylle og er laget av kunstneren Peder Istad.

Erfaringsstol Maur ved Bergstien ved Landåsbygda rehabiliteringssenter i Søndre Land, naturrom blandingsskog.

Erfaringsstol Fugl står i naturrommet myr ved Attjernet, langs med en sti som er merket i tilknytning til den Bergenske kongeveien mellom Fluberg og Lausgarda.

Erfaringsstol Fuglehus står på Gardsetra. Fuglehuset er en kun tilgjengelig om sommeren.

Erfaringsstol Fisk ved Lomsdalselva i Søndre Land, naturrom elv og elvemusling.

Erfaringsstol Hugin og Munin, er plassert ved vårt våtmarkssenter på Odnes.

Erfaringsstol “Sitje på en stein er også hvile” er hjemme i alle naturrom i Økosystem Dokkadelta og andre plasser. Den reiser med oss til utstillinger og på kurs.

For å finne fram til erfaringsstolene, har vi skiltet langs veier og stier med logoen for Dokkadelta og en stol.

Flere av erfaringsstolene har turbokkasse med bok til å skrive i.

Alle foto Thor Østbye.