• English
  • Norsk Bokmål

Magnus Nygård

Daglig leder

Mobil: 468 06 423

Magnus er daglig leder i selskapet. Han har en mastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har erfaring, nødvendige kurs og prosjektledererfaring med NiN-kartlegging. Har ledet større prosjekt- og kartleggingsarbeider og har god kunnskap om Naturbase og Artsdatabankenes verktøy. I selskapet arbeider han også med naturrestaurering, kartlegging, overvåking, skjøtsel og naturveiledning.

Magnus Nygård

Våre ansatte