• English
  • Norsk Bokmål

Tonje Berland

Seniorrådgiver

Mobil: 908 13 026

Ansatt som seniorrådgiver botanikk. Utdannet utmarksforvalter fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Opptatt av, samt jobber med å ta vare på truede naturtyper og arter. Har en spesiell plass i hjertet for fugler og botanikk. Innehar A og B-lisens for ringmerking av fugler. Utfører naturkartlegging etter NiN og har flere års erfaring med dette, samt med artsregistreringer av særlig karplanter. Tonje har ansvar for blant annet rådgivning rundt tilskuddsordninger til utvalgte naturtyper. Hun er også prosjektansvarlig for DNV sin rammeavtale på utforming av skjøtselsplaner for slåttemark. Oppdragsgiver her er Statsforvalteren i flere fylker.

Tonje Berland

Våre ansatte