• English
 • Norsk Bokmål

Utleie lokaler

«Naturhuset» brukes i hovedsak til formidling og har et uisolert rom med utstilling, projektor og stoler. Det er også toaletter, møterom og kjøkken i bygget. DNV disponerer også friluftsområdet rundt bygningen. Bygget kan leies av offentlige brukere, private og skoleklasser som overnatter.

Naturhuset dokkadeltaet våtmarkssenter formidling naturveiledning
Formidling i Naturhuset
padde våtmarkssenteret odnes
Padde med utsikt til Hovedbygget og Fugletårnet

Våtmakssenteret leier også ut kanoer i åpningstiden om sommeren. Vi kan etter avtale også guide grupper på området for å oppleve det rike fuglelivet. Våtmarkssenteret stiller da med kikkerter og teleskop til utlån.

Leiepriser Naturhuset:

 • Offentlige brukere pr. dag for kontordelen 500,-
 • Offentlige brukere pr. dag utstillingsdelen 1000,-
 • Private arrangementer (hele huset) 2500,-

Ved spørsmål eller ønske om leie send fortrinnsvis e-post til post@dokkadeltaet.no  eller ring 61 10 00 20.

Utleievirksomheten drives ut fra det prinsipp at man kan stole på leietakerne. Lokaler og utstyr skal benyttes som avtalt. Ansvarlig leietaker skal være den siste som forlater bygget.

Som ansvarlig leietaker skal du gjøre deg kjent med følgende:

 • Utstillinger kan ikke fjernes i forbindelse med leie, og må ikke røres.
 • Lokalene og uteområdet skal forlates i den stand de var ved ankomst.
 • Alle leietakere må rydde og vaske etter seg.
 • Sjekk at nødutgangene er ulåste og uten hindring, brannslukker må ikke flyttes på.
 • Det er ikke tillatt å kjøre inn på området for andre enn ansvarlig leietaker. Alle henstilles til å bruke parkeringsplass.
 • Det er ikke tillatt å røyke i lokalene.
 • For skadeverk, manglende rydding, vasking eller ødelagte gjenstander erstattes dette av leietaker ved egen regning