• English
  • Norsk Bokmål
Fugledagen ringmerking ornitolog rødstrupe Dokkadeltaet Våtmarkssenter

For studenter og frivillige

Studenter

Våtmarkssenteret samarbeider blant annet med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet om oppgaver for studenter i flere fag. Gjennom faget praktisk naturforvaltning har elever blant annet bidratt med oterkartlegging, kartlegging av myr for restaurering og kartlegging av edelkreps.

Frivillige

Oppgaver vi trenger hjelp med er å holde åpent på Våtmarkssenteret på Odnes, drifte enkel kafe på dugnad, utvendig ryddearbeid og andre småoppgaver. Vi trenger også hobbyornitologer som kan bidra med fuglekunnskap på senteret, særlig på våren, men også gjennom sommeren og høsten.

Våtmarkssenteret ønsker også å starte en venneforening, har du tid? og ønsker å bidra til økt naturglede og forståelse blant barn, unge og voksne?

Ta kontakt!

Har du lyst til å bidra ring gjerne Magnus Nygård på tlf. 468 06 423 eller send en mail med noen ord til magnus@dokkadeltaet.no