Kartlegging av horndykker 2017

Våtmarkssenteret har kartlagt horndykker i deler av Gjøvik kommune i 2017. Det ble registrert 11 par pluss to enkeltindivider, totalt 24 adulte horndykkere. Sju til åtte par fikk fram unger. 

Les mer...