Foto: Trond Øigarden
Verdens våtmarksdag 2019

Hvert år, 2. februar, markeres den internasjonale våtmarksdagen over hele verden. Dette er samme dato som den internasjonale våtmarkskonvensjonen, Ramsarkonvensjonen, ble signert i 1971. Dokkadeltaet naturreservat er et av 63 norske Ramsar-områder. Deltaet ble vernet i 1990 og fikk Ramsar-status i 2002.

Les mer...