• English
  • Norsk Bokmål

Lea Hoch

Rådgiver

Mobil: 902 95 619

Lea jobber hovedsakelig med skjøtsel, fremmede arter og naturrestaurering. Hun er også «sjefbudeie» på besøkssetra Gardsætra og har mye erfaring med stell av alle dyreslag. Lea har en bachelorgrad i landskapsøkologi og en mastergrad i natur- og miljøvern fra Universitetet i Sørøst Norge. Masteroppgaven skrev hun om vedboende sopp i kultur- og naturskog.

Våre ansatte