• English
  • Norsk Bokmål

Naturtypekartlegging

Kontaktperson: Espen Sommer Værland

Mobil: 414 69 719

DNV tar på seg oppdrag knyttet til naturtypekartlegging i Norge, og vi er en av de største leverandørene innen kartlegging av natur. Vi har lang erfaring med kartlegging fra store deler av landet og har høyt fokus på kvalitet. Vi har flere rammeavtaler knyttet til kartlegging av naturtyper med det offentlige, samt at vi utfører kartlegging i forbindelse med konsekvensutredninger og andre mindre prosjekter for kommuner og private.

DNV tilbyr:

  • kartlegging etter Miljødirektoratets instruks
  • kartlegging etter Natur i Norge (NiN), f.eks. basiskartlegging
  • naturtypekartlegging i forbindelse med konsekvensutredninger
  • kursing og opplæring i bruk av NiN-systemet for bestillere i forbindelse med konsekvensutredninger og reguleringsplaner
  • sammenstilling og gjennomgang av naturtypedata for statsforvaltere og kommuner
  • overvåking av truede arter og naturtyper  

NiN står for Natur i Norge og er et komplett system for beskrivelse av all naturvariasjon i landet. Systemet kan tilpasses forskjellige formål for ulike brukere. Kartlegging etter NiN gir svært viktig kunnskap for hvordan vi kan forvalte naturen fremover.

Vi tar på oss oppdrag i hele Norge og har god erfaring fra samtlige fylker. DNV har utført NiN-kartlegging på oppdrag fra Miljødirektoratet hvert år siden 2015. I tillegg til den vanlig naturtypekartlegging etter Miljødirektoratets instruks har Våtmarkssenteret kartlagt 2020 verneområder blant annet i Viken, Agder, Rogaland, Vestland, Trøndelag, Troms og Finnmark.

Våtmarkssenteret har for tiden 8 fast ansatte som jobber med NiN. I tillegg samarbeider vi med andre aktører innen kartlegging som Miljøfaglig Utredning, Vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger, NIBIO, NINA, Asplan Viak og Kulturlandskapssenteret i Telemark.

Vi tilbyr kartlegging av naturtyper i de fleste områder uavhengig av omfang, kontakt oss ved interesse.

Relevante lenker: