• English
  • Norsk Bokmål

Naturtypekartlegging

Kontaktperson: Konstanse Skøyen

Mobil: 995 46 384

Vi tar på oss oppdrag i hele Norge og har god erfaring fra samtlige fylker. DNV har utført NiN-kartlegging på oppdrag for Miljødirektoratet hvert år siden 2015. I tillegg har Våtmarkssenteret kartlagt i verneområder etter instruks for basiskartlegging. Vi har også bred erfaring med andre ulike typer NiN-kartlegging i gjennom frivilligskogvernkartlegginger, konsekvensutrendinger og mindre naturutredninger.

DNV tilbyr:

  • Kartlegging etter Miljødirektoratets instruks
  • Naturtypekartlegging i forbindelse med konsekvensutredning
  • Sammenstilling og gjennomgang av naturtypedata for statsforvaltere og kommuner 
  • Kursing og opplæring i bruk av NiN-systemet for bestillere i forbindelse med konsekvensutredning og reguleringsplaner
  • Kartlegging etter NiN i verneområder (basiskartlegging)
  • Kartlegging i forbindelse med frivillig skogvern
  • Miljøregistreinger i skog (MiS)
  • Overvåking av truede arter og naturtyper

NiN står for Natur i Norge og er et komplett system for beskrivelse av all naturvariasjon i landet. Systemet kan tilpasses forskjellige formål for ulike brukere. 

Våtmarkssenteret har flere faste ansatte som jobber med kartlegging. I tillegg samarbeider vi med andre aktører innen kartlegging som Miljøfaglig Utredning, Vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger, NIBIO, NINA, Asplan Viak og Kulturlandskapssenteret i Telemark.

Vi tilbyr kartlegging av naturtyper i de fleste områder uavhengig av omfang, kontakt oss ved interesse.

Relevante lenker: