• English
  • Norsk Bokmål

Anne-Marie Austad

Rådgiver

Mobil: 46938150

Nøkkelinformasjon:

  • Mastergrad i tropisk økologi ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet, Ås
  • Innehar Miljødirektoratets sertifisering A-lisens i ringmerking av fugl
  • Arbeidsoppgaver: ornitologisk rådgiver, konsekvensutredninger, formidling, skjøtsel, miljøansvarlig

Prosjekter

  • Naturlige hverdager (samarbeidsprosjekt med Mental Helse)
  • Overvåking av fugler ved Ny Lufthavn Bodø
  • Utvikling av Veileder om håndtering av «birdstrikerisiko» for arealplanmyndigheter på oppdrag fra Avinor

 

Våre ansatte