• English
  • Norsk Bokmål

Anne-Marie Austad

Ornitolog

Mobil: 46938150

Anne-Marie er ansatt som rådgiver, hovedsakelig innenfor ornitologi. Naturinteressen startet i en ung alder på Malta, der hun er født og oppvokst. Hun har tatt en mastergrad innenfor tropisk økologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet; masteroppgaven handlet om fuglediversitet plukket opp av viltkamera i Amazonas. Fuglegleden har sendt henne på feltarbeid i flere verdensdeler; fra tropene til Arktisk. Hun har også tilegnet seg A-lisens i fugleringmerking. På NMBU var hun i flere år hjelpelærer i et zoologi fag (ZOOL210) der hun underviste om artsbestemming av fugl og deres tilpasninger til levesett.

Våre ansatte