• English
  • Norsk Bokmål

Miljøansvar

Kunder, myndigheter og andre samarbeidspartnere stiller stadig økende krav til at våre aktiviteter og tjenester skal ta hensyn til miljøet og følge generelle retningslinjer. Vi i Dokkadelta Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) arbeider aktivt med å ta miljøansvar i et samfunn med stadig økende utfordringer relatert til miljø og klima.

Vi stiller miljøkrav til våre samarbeidspartnere og leverandører, vi har utarbeidet innkjøpsveileder der vi tilstreber kjøp av miljøvennlige produkter (slik som svanemerket, EMAS og ISO o.l.) og vi har avfallsveileder der vi kildesorterer alt av avfall både inne og ute ved våre lokaler.

I dag er DNV godkjent som Miljøfyrtårn, dette innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Vi oppfyller miljøkriteriene til Miljøfyrtårn og gjennomfører årlig tiltak for mer miljøvennlig drift, samt opprettholde et godt arbeidsmiljø.

Virksomheten utarbeider årlig klima- og miljø-rapport, gjennomfører årlig HMS-rutiner med opplæring, risikovurdering og handlingsplaner for ytre og indre miljø. Vi har utarbeidet et organisasjonskart der vi har fordelt sentrale roller i virksomheten tilknyttet miljøfyrtårn og vi har utarbeidet en HMS-aktivitetsplan som dekker årlig gjennomføring av vernerunder og risikoanalyse. Vi resertifiseres hvert tredje år for å opprettholde miljøfyrtårn godkjenningen. Virksomheten setter stadig nye miljømål for kontinuerlig forbedring.

Aktiviteter arrangert av DNV følger retningslinjene til miljøfyrtårn for tilrettelegging for friluftsliv. Det er viktig for oss å ta vare på miljøet og naturen, samt ta hensyn til dyre- og fugle-liv knyttet til aktiviteter og tjenester som tilbys. Vi har fokus på miljøkonsekvenser og under våre aktiviteter informeres viktigheten av blant annet hindre forsøpling i naturen og hindre ulovlig bålfyring.

Les mer om MIljøfyrtårn og kriteriene for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn her.