• English
  • Norsk Bokmål

Overvåking

Kontaktperson: Lea Hoch

Mobil: 902 95 619

Vi arbeider med overvåkning av arter og naturtyper over hele Norge.

Dette kan være bestandsovervåkning av en eller flere arter innenfor avgrensede områder eller overvåkning og registering i større områder. Eksempler er overvåkning av horndykker i Gjøvik kommune, overvåkning av trekkfugler i Dokkadelta naturreservat, registrering av utbredelsen til ørekyte i Oppland eller taksering av harebestanden på Veståsen i Nordre- og Søndre Land.

Overvåkning foregår med registreringer i felt, ved hjelp av viltkameraer, ved innsamling av observasjoner og søking i databaser. Våtmarkssenteret har et stort kontaktnettverk som hjelper oss med innsamling av data.

For mer informasjon om tidligere prosjekter og rapporter se arkiv.

Enkelte av våre tidligere prosjekter/pågående prosjekter:
o Elvemusling
o Dragehode
o Oter
o Edelkreps
o Elvesandjeger
o Dragehodeglansbille