• English
  • Norsk Bokmål

Tilrettelegging og informasjonstiltak

Kontaktperson: Elida Sandneseng

Mobil: 976 850 35

Våtmarkssenteret har lang erfaring fra tilrettelegging og informasjonstiltak i og utenfor verneområder. Vi har blant annet planlagt og bygd natur- og kulturstier, utsiktspunkt, erfaringsstoler, informasjonspunkt, brosjyrer og lager verneområdeskilt for statsforvaltere.

Tilrettelegging og informasjonstiltak i tilknytting til verneområder og andre naturområder må foregå skånsomt og på naturens premisser. Våtmarkssenteret har jobbet mye med ulike tiltak for å kanalisere ferdsel, tilrettelegge for publikum og sørge for å opplyse om viktige og spennede naturverdier og kvaliteter.

Ved utarbeidelse av skilt, opplysningspunkter og brosjyrer benytter vi selv programmet InDesign, og vi har erfaring med den nye merkevare- og besøksstrategien til Miljødirektoratet.

Verneområdeskilt for Odnesberget naturreservat. Laget av Thor Østbye, Geir Høitomt og Tonje Berland samt Statsforvalteren i Innlandet. 

DNV har også bred erfaring innen gjennomføring og utvikling av bærekraftige turer i randområder, inne i verneområder og i tilknytting til arter og naturtyper. Hvert arrangerer vi blant annet orkidévandring på en gammel slåttemyr (Bjørnhaugmyra). Kontakt oss gjerne ved ønske om å gjennomføre en guidet tur.

Vi har selv en stor bildedatabase knyttet til arter, naturtyper, verneområder og andre naturområder i Oppland. I tillegg har vi et nært samarbeid med fotograf Thor Østbye, som har fotografert alt av verneområder i Oppland og har selv en stor bildedatabase over arter mm.

Noen av våre prosjekter:
Fra Dokka tettsted er det etablert en folkesti på 3 km i universell utforming til nordenden av Dokkadeltaet. DNV har produsert skilting og naturinformasjon langs denne stien, hvor det også finnes rasteplasser, gapahuker og en universelt utformet fiskeplass.

Skilt med informasjon om de ulike fiskeartene i Randsfjorden.

På den tidligere jernbanetraseen fra Dokka til Naturhuset på Odnes (ca. 7 km), har DNV satt opp flere infotavler om kulturminner og natur. Et av informasjonsskilt er om slåttemark og står ved en løe i Dokkadeltaet.

Erfaringsstoler i Økosystem Dokkadelta er kunst i naturutstilling, som representerer ti turmål i vassdragsnaturen i Land og Etnedal. Erfaringsstolene står i ti forskjellige naturrom med tilknytting til våtmark, og er skiltet med naturinformasjon. Noen stoler krever en times vandring mens andre er lett tilgjengelige.

Ved Fallselva i Søndre Land har DNV utviklet et informasjonspunkt om elvemusling. Stedet har foruten infotavle om elvemusling, også bålpanne, sitteplasser og en spesiallaget «brygge» hvor man kan gå ut i elva og se elvemusling. DNV har i samme område bidratt til utvikling av en lengre kultur- og natursti langs Fallselva (med bl.a. infotavler og rasteplasser).