• English
  • Norsk Bokmål

Etter-og videreutdanningskurs

Kontaktperson: Elida Sandneseng

Mobil: 976 850 35

Vi tilbyr ulike etterutdanningskurs innen biologiske tema knyttet til læreplanen i naturfag og biologi. Vi retter oss både mot pedagoger i barnehager og lærere på barne-, ungdoms- og videregående skole.

Våre ansatte har ca. 100 årlige prosjekter for å ta vare på naturen vår, denne praktiske kunnskapen og erfaringer tar vi med oss inn i disse kursene. I den nye læreplan i naturfag er det mer utforsking av skolens nærmiljø, samt å gjøre tiltak for å bevare biologisk mangfold i nærmiljøet. Dette har vi lang erfaring med gjennom vårt allsidige arbeid for å bevare og restaurere naturen. Hva man kan gjøre i skolens nærmiljø er avhengig av hvilken type natur som er i nærheten. Ta kontakt om du har spesifikke ønsker for et besøk fra oss, vi tilpasser innhold etter ønsker og alderstrinn.

Eksempler på kurs/workshop for lærere i temaer innenfor læreplan i naturfag og biologi;

  • Utforske det biologisk mangfold rundt skolen og finne tiltak som kan bidra til å bevare mangfoldet
  • Økologi – samspill mellom arter
  • Artsgrupper som fugler, planter, insekter, edderkopper og fisk
  • Sårbare arter og/eller fremmede arter
  • Naturforvaltning og økosystemtjenester