• English
  • Norsk Bokmål

Stine Svang

Rådgiver

Mobil: 980 86 909

Nøkkelinformasjon

  • Mastergrad i planlegging for klimaendringer fra Høgskulen på Vestlandet og bachelor i biologi fra Universitetet i Bergen og Universitetssenteret på Svalbard
  • Arbeidsoppgaver: Naturtype- og artskartlegging, konsekvensutredninger, naturrestaurering

Prosjekter

  • Naturtype- og artskartlegging etter Miljødirektoratets Instruks i Innlandet, Buskerud, Agder, Vestfold og Telemark, Vestland og Trøndelag
  • Arealrepresentativ Naturovervåking (ANO) i Kongsvinger
  • Diverse konsekvensutredninger av naturmangfold i Innlandet
  • Overvåking etter økologisk restaurering av verneverdig kulturmark i Vigdalen LVO, Vestland

Våre ansatte