• English
  • Norsk Bokmål

Stine Svang

Rådgiver

Mobil: 980 86 909

Stine er ansatt som rådgiver og jobber med naturkartlegging. Hun har en tverrfaglig bakgrunn med bachelor i biologi fra UiB og mastergrad innen klimaendringer fra HVL. Masteroppgaven gikk ut på overvåking av vegetasjon i et restaurert kulturlandskap. Gjennom studier og jobb har hun felterfaring fra ulike landsdeler, samt på Svalbard, og hovedinteressen ligger innenfor karplanter. 

Våre ansatte