• English
  • Norsk Bokmål

Snorre Sundsbø

Rådgiver

Mobil: 480 12 287

Snorre er ansatt som rådgiver. Han har mastergrad i økologi fra NMBU, og skrev masteroppgave om hvordan varmere klima vil påvirke artssammensetningen av moser på fjellet. På NMBU har han ved siden av studiene undervist i tre fag der botanisk artskunnskap er sentralt: Moser og lav – floristikk og økologi BOT210, Plantediversitet BOT100 og Skogforvaltning SKOG100. Interessen for artskunnskap gjenspeiles også i fagene han har valgt å ta selv, og fritidssyslene han har.

Snorre Sundsbø

Våre ansatte