• English
  • Norsk Bokmål

Om oss

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 2008 og eies av Nordre Land og Søndre Land kommuner.

Våtmarkssenteret er et naturinformasjonssenter, som også utfører en rekke konsulenttjenester for Miljødirektoratet, Statsforvaltere, fylkeskommunen, ulike kommuner og det private.

Kategoriene nedenfor informerer om oss og inneholder blant annet vår kontaktinformasjon.