• English
  • Norsk Bokmål

Skjøtsel

Kontaktperson: Lea Hoch

Mobil: 902 95 619

DNV kan tilby skjøtsel av utvalgte naturtyper og truete arter. Vi har det meste av utstyr som trengs for å gjennomføre skjøtsel for de fleste naturtyper. DNV har også rammeavtale for utarbeidelse av skjøtselsplaner i Innlandet, Oslo og Viken, Telemark og Agder. trenger du hjelp med skjøtsel eller ønsker en skjøtselplan for ditt behov, ta kontakt.

Vi jobber mye med forskjellige typer skjøtsel i sommerhalvåret med start tidlig vår og langt utover høsten. Oppdragsgivere kan være grunneiere, kommune eller fylkesmenn. DNV har etter hvert en stor utstyrspark med redskaper som brukes til skjøtsel. Vi har to-hjuls slåmaskiner, ryddesag og motorsager, river, hengere m.m.

I løpet av vår, sommer og høst gjennomfører DNV skjøtsel på 10-15 lokaliteter hvert år. Disse lokalitetene varierer fra slåttemark og slåttemyr til skjøtsel knyttet til truete arter som solblom og dragehode. Skjøtselen inkluderer blant annet slått, rydding av skog og kratt, nystyving (kutting av småtrær) samt noe fjerning av fremmedarter.

De fleste av lokalitetene skjøttes på oppdrag fra private grunneiere, men det inngår også blant annet veikanter med truete arter som vi rydder på oppdrag fra Statsforvalteren. Om du har behov for hjelp til skjøtsel av slåttemark, slåttemyr, lauveng/hagemark, høstingsskog, naturbeitemark eller truete arter som trenger skjøtsel, kan du ta kontakt.

Vi kan også bistå med utforming av skjøtselsplaner for de fleste naturtyper.

Slåttemarker er veldig artsrike og med sine mange blomstrende planter et viktig habitat for pollinerende insekter
Gammel styvingstre som er i ferd med å gro igjen

For mer informasjon om skjøtsel av kulturlandskap og praktiske råd se også: