• English
 • Norsk Bokmål
kanotur Dokkadeltaet Våtmarkssenter naturveiledning biologi

Skolebesøk

Skal du lære om naturen, lærer du best ute i selve naturen. Våtmarkssenteret tror på å se, oppleve, føle og kjenne på det vi har rundt oss.

Gjennom våre forskjellige undervisningsopplegg kan vi tilby et bredt utvalg av emner i naturveiledning for skoler. Årlig har vi ca. 150 ulike prosjekter for å ta vare på natur, denne erfaringen tar vi med oss i formidling for skoler.

Besøk hos oss

Dokkadeltaet har et meget stort biologisk mangfold som kan utforskes på mange måter. Vi har lang erfaring fra feltarbeid for biologielever og tilpasser opplegg etter ønsker og årstid. Vi har utstyr og fasiliteter til å gjøre en rekke opplegg ved Våtmarkssenteret slik som; 

 • Guidet kanotur i deltaet 
 • Ringmerking av fugler
 • Vanninsekter, vannmålinger og vannprøver
 • Fiske og isfiske 
 • Naturkasser om fire økosystem; Dokkadeltaet, skog, myr og fjell 
 • En rekke foredrag tilpasset læreplan i biologi og naturfag
  • Biologisk mangfold og bærekraftig forvaltning av natur 
  • Klima – og naturkrise – hvordan kan vi løse disse to utfordringene
  • Fugl som indikator for klimaendringer
  • Naturforvaltning  
  • Tilpasninger hos arter og økologi 
  • Miljøgifter
  • Økosystemtjenester 
  • Sårbare arter og naturtyper

Det er mulighet for å overnatte i telt i vårt uteområde om det er lang reisevei eller om klassen ønsker et todagers feltkurs, et kjøkken og toaletter er tilgjengelig om ønskelig ved overnatting.

Dokkadeltaet Våtmarkssenter Uteområde Odnes skolebesøk
Mulighet for overnatting ved skolebesøk.
Det er et stort biologisk mangfold som kan undersøkes i deltaet.
Vi tar også i mot skoler om vinteren.

Lei oss til inn for å komme til din skole for å holde et foredrag i ulike temaer i naturfag og biologi:

 • Biologisk mangfold og hvordan forvalte naturen
 • Økosystemer i fare og økosystemtjenester
 • Klimaendringer og biologisk mangfold 
 • Årstider, tilpasninger hos dyr og planter
 • Nattaktive dyr
 • Fugl
 • Menneskelig påvirkning i Arktiske områder – fugl på Bjørnøya
 • Forurensning
 • Rødlista – eksempler på arter i Innlandet og hvorfor de er på lista
 • Fremmede arter – eksempler på arter og hva vi kan gjøre for å bekjempe de
 • Tropisk regnskog
 • Matproduksjon i en tid med klimakrise og naturkrise

På besøk til din skole kan vi også ta med oss en naturkasse og lage et pedagogisk opplegg tilpasset ulike alderstrinn.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram så kan du se mange eksempler på naturveiledning. 

Nyttig informasjon om Dokkadeltaet Naturreservat, RAMSAR og IBA

Gratis kryssark av vanlige insekter, orkideer, våtmarksfugler og fugler i fjellet