• English
 • Norsk Bokmål
kanotur Dokkadeltaet Våtmarkssenter naturveiledning biologi

Skolebesøk

Skal du lære om naturen, lærer du best ute i selve naturen. Våtmarkssenteret tror på å se, oppleve, føle og kjenne på det vi har rundt oss.

Årlig har vi ca. 150 ulike prosjekter for å ta vare på natur, denne erfaringen tar vi med oss i formidling for skoler. Ta med deg klassen din på besøk hos oss, vi har alt vi trenger for å utforske naturen på Våtmarkssenteret. Vi kan også komme på besøk til din skole med en naturkasse for faglig påfyll i løpet av skoleåret.

Besøk hos oss

Dokkadeltaet har et meget stort biologisk mangfold som kan utforskes på mange måter. Vi har lang erfaring fra feltarbeid for biologielever og tilpasser opplegg etter ønsker og årstid, for eksempel:

 • Kanotur med vannmålinger og vannprøver
 • Ringmerking av fugler
 • Fiske og isfiske
 • Utforske området for insekter og edderkopper
 • Naturkasser om fire økosystem; Dokkadeltaet, skog, myr og fjell 
 • En rekke foredrag tilpasset læreplan i biologi og naturfag
  • Biologisk mangfold, sårbare arter og økologi  
  • Mennesket og naturen – samspill og påvirkning
  • Klima – og naturkrise – hvordan kan vi løse disse to utfordringene
  • Fugl som indikator for klimaendringer
  • Økosystemtjenester og naturforvaltning

Det er mulighet for å overnatte i telt i vårt uteområde om det er lang reisevei eller om klassen ønsker et todagers feltkurs, et kjøkken og toaletter er tilgjengelig om ønskelig ved overnatting.

Dokkadeltaet Våtmarkssenter Uteområde Odnes skolebesøk
Mulighet for overnatting ved skolebesøk.
Det er et stort biologisk mangfold som kan undersøkes i deltaet.
Vi tar også i mot skoler om vinteren.

Lei oss til inn for å komme til din skole for å holde et foredrag i ulike temaer i naturfag og biologi:

 • Biologisk mangfold, sårbare arter og økosystemtjenester
 • Mennesket og naturen – samspill og påvirkning
 • Årstider – tilpasninger hos dyr og planter
 • Rødlista – eksempler på arter i Innlandet og hvorfor de er på lista
 • Fremmede arter – eksempler på arter og hva vi kan gjøre for å bekjempe de

På besøk til din skole kan vi også ta med oss en naturkasse og lage et pedagogisk opplegg tilpasset ulike alderstrinn. Ta kontakt så lager vi et opplegg etter ønsket tema eller kompetansemål.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram så kan du se mange eksempler på naturveiledning. 

Nyttig informasjon om Dokkadeltaet Naturreservat, RAMSAR og IBA

Gratis kryssark av vanlige insekter, orkideer, våtmarksfugler og fugler i fjellet