• English
  • Norsk Bokmål

Elida Sandneseng

Naturveileder og stedfortreder

Mobil: 976 850 35

Nøkkelinformasjon

  • Mastergrad i marin økologi fra Universitet i Tromsø og PPU fra Høgskolen i Stord
  • 12 års erfaring fra lektor i realfag ved videregående skoler
  • Arbeidsoppgaver: Formidling, skolebesøk, åpne dager, skjøtsel, bekjempelse av fremmede arter, administrasjon, varastyremedlem

Prosjekter

  • Prosjektansvarlig for formidlingsprosjektet ERASMUS RestWet (EU-prosjekt med to europeiske våtmarkssentre og to videregående skoler)
  • Prosjektansvarlig for registreringer av amfibier i Dokkadeltaet
  • Prosjektmedarbeider for Agenda Våtmark (samarbeidsprosjekt med Randsfjordsmuseet)
  • Prosjektmedarbeider på bekjempelse av fremmede arter og skjøtsel
  • Undervisning og utvikling av det nye programfaget Bioøkonomi på Dokka VGS
  • Prosjektleder for lærerkurs
Elida Sandneseng

Våre ansatte