• English
  • Norsk Bokmål

Eir Nerland

Rådgiver

Mobil: 47612665

Eir er ansatt som rådgiver og er utdannet sykepleier med en mastergrad i filosofi. På småbruket avler hun norske blomsterengfrø for NIBIO. Hennes hovedoppgaver er skjøtsel, formidling og sekretær for Randsfjordsforbundet.

Våre ansatte