• English
  • Norsk Bokmål

Eir Nerland

Rådgiver

Mobil: 47612665

Nøkkelinformasjon
•  Mastergrad i miljøfilosofi fra Universitetet i Oslo 2023 og bachelor i sykepleie fra Universitetet i Tromsø 2016.
•  Arbeider med publikum og formidling, skjøtsel og bekjempelse av fremmede arter, og kommunikasjon.


Prosjekter
•  Artsknappen 2024 (prosjektleder)
•  Prosjektmedarbeider på Plastjakt 2024
•  Prosjektmedarbeider på Gardsetra
•  Prosjektmedarbeider på skjøtsel av kulturlandskap
•  Prosjektmedarbeider på Naturlige hverdager
•  Åpne dager på Odnes sommer 2024
•  Sekretær for Randsfjordforbundet. Kontakt: randsfjordforbundet@gmail.com

Våre ansatte