• English
  • Norsk Bokmål

Ryddeaksjoner

siden 2018 har DNV jobbet med kartlegging og opprydding av forsøpling i Innlandet, både med eget personell og sammen med skoleelever og andre frivillige.

DNV har lang erfaring med gjennomføring av oppryddingsaksjoner med både frivillige og profesjonelle ryddeaktører.

I 2024 ønsker vi å fortsette med frivillig rydding av plast i og rundt Dokkadeltaet gjennom prosjektet «Plastjakt 2024» ved hjelp av lokale skoleelever samt lag og foreninger. Ekstremværet «Hans» medførte til store mengder plastavfall i deltaet og langs elvene Etna, Dokka og Dokka-Etna, og høsten 2023 ryddet lokale skoleklasser ca. 2000 kg herreløst plastavfall og annet avfall! 

DNV vil organisere og gjennomføre ryddeaksjoner i løpet av høsten 2024 og håper at så mange som mulig melder seg på plastrydding sammen med oss. Alle skoleklasser som deltar, vil som tidligere år motta motivasjonsmidler som takk for innsatsen.

Mer informasjon kommer i juni/august. 

Kontaktperson: Andrea Rishatt

Prosjektet er finansiert med midler fra Handelens Miljøfond.