• English
  • Norsk Bokmål

Konsekvensutredninger

Kontaktperson: Magnus Nygård

Mobil: 468 06 423

DNV har erfaring med konsekvensutredning, og vurderer verdi, påvirkning og konsekvens av naturmangfold for planlagte tiltak. Utredning gjøres etter anerkjent metodikk, og vi har erfaring med å vurdere eksisterende kunnskapsgrunnlag. Vi utfører kartlegging for å innhente ny kunnskap for å vurdere konsekvens. 

DNV tilbyr:

  • Konsekvensutredning etter anerkjent metodikk
  • Kartlegging for kunnskapsinnhenting til konsekvensutredning
  • Kartlegging av arter og naturtyper
  • Rådgiving for naturmangfold ved planlagte tiltak