• English
  • Norsk Bokmål

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS er eid av Nordre Land og Søndre Land kommuner. Selskapet er registrert i Frivillighetsregisteret og selskapet har ikke som formål å gi økonomisk utbytte til aksjonærene.

DNV er et naturinformasjonssenter som utfører en rekke konsulenttjenester for Miljødirektoratet, Statsforvaltere, fylkeskommunen, kommuner, det private og andre. Vi gjennomfører også en rekke prosjekter og aktiviteter i vårt nærområde for publikum i samarbeid med eierkommunene, Sparebankstiftelsen DNB og en rekke andre samarbeidspartnere.

Formål DNV AS

Selskapet skal være et nasjonalt kompetansesenter som skal drive undervisnings- og forskningsvirksomhet innen fagområdene miljø og våtmarksrestaurering o.a. fagområder som naturlig kan knyttes til denne virksomheten slik som landbruk og naturforvaltning. Selskapet skal videre drive en aktiv informasjons- og formidlingsvirksomhet innenfor sine fagområder. Selskapet skal drives på vanlig forretningsmessig basis. Selskapet har ikke som formål å gi økonomisk utbytte til aksjonærene.

Foto: Elida Sandneseng

Styret

Styreleder: Kjetil Bjørklund

Styremedlem: Ola Fjeldheim

Styremedlem: Stine Røen

Styremedlem: Nils Hesthagen

Styremedlem: Siv Fladsrud Magnussen

Styremedlem: Kari Ohren Nordraak

Styremedlem: Geir Høitomt

Varamedlem: Mari Olsen

Varamedlem: Terje Odden

Varamedlem: Aud Sigrid Holst

Varamedlem: Elida Sandneseng