• English
  • Norsk Bokmål

Ornitologiske tjenester

Kontaktperson: Trond Øigarden

Mobil: 950 77 558

Våtmarkssenteret har etablert Ornitologisk Stasjon Odnes (OrSO) for å systematisere merkingen i deltaområdet til vitenskapelig og forvaltningsmessig hensikt. Vi utfører også ringmerking for å gi publikum mulighet til nærkontakt med fugler.

Vi kan tilby

  • Artskartlegginger eller kartlegging av fugl i verneområder eller andre ønskede områder.
  • Risikoanalyser
  • konsekvensutredninger på fugl i forbindelse med utbygginger
  • bistand i arbeid med skriving av fagrapporter
  • innsamling av data til forskning
  • takseringer av hekkefugler og trekkfugler
  • ringmerkingsprosjekt

Fuglene er en viktig miljøindikator og ringmerking har som hovedhensikt å fremskaffe vitenskapelige data om fuglene og miljøet de lever i. Gjennom ringmerkingen oppnås kunnskap som bidrar til en fornuftig bevarings- og forvaltningspolitikk for fuglene.

På Våtmarkssenterets årlige åpne dag i mai kan du oppleve praktisk ringmerking. Fuglene står overfor et kontinuerlig press knyttet til arealendringer, miljøforurensinger og klimaendringer. Ringmerkingen bidrar til å være et verktøy som forteller noe om hvordan forskjellige fuglearter responderer på ulike påvirkningsfaktorer. Det gir grunnlag for å kunne kartlegge utfordringer og å gjøre tilrettelegginger for fugler i forbindelse med dette.