• English
  • Norsk Bokmål

Undervisning for universiteter og høgskoler

Ansatte i Dokkadeltaet bidrar i undervisning i botanikk og naturkartlegging for universiteter og høgskoler. De siste årene har ansatte hos oss bidratt i undervisning både for Høgskulen på Vestlandet (HVL) campus Sogndal og Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås.

Undervisning på Høgskolen på Vestlandet 

De siste årene har Espen Sommer Værland vikariert som emneansvarlig eller innleid underviser for kurset BI424 – Grunnkurs botanikk på campus Sogndal. Emnet går over 7 uker med klasseromsundervisning, labarbeid og ekskursjoner og gir en grunnleggende innføring i botanisk mangfold, både artskunnskap, evolusjon og økologi. BI424 er det første kurset som undervises for nye studenter på bachelorprogrammet Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur. 

Elevene skal lære seg nesten 300 ulike taksa av karplanter, moser, sopp, lav og alger på bare noen få uker. Studentene skal på flere ekskursjoner i tradisjonelt kulturlandskap, skog, fjell, strand og parklandskap, m.m. for å bli kjent med et bredt utvalg av de vanligste vekstene vi har. I andre halvdel av kurset skal studentene gjøre et dypdykk i teorien bak mangfoldet og tilpasningene vi ser i dag.  

Undervisning på NMBU 

De siste årene har Snorre Sundsbø bidratt på feltkurs og som gjesteforeleser i faget BOT270 – Kartlegging av natur. Faget gir studentene en introduksjon til naturtypesystemet Natur i Norge (NiN), som ligger til grunn for det meste av naturkartleggingen vi gjør her i Dokkadeltaet. Dette er et relativt nytt fagfelt og den førstehåndserfaringen Snorre bidrar med i undervisninga er veldig viktig for å rekruttere flere motiverte og dyktige biologer til kartleggingsfaget.  

I forbindelse med undervisningen har DNV laget et naturtype-referansekart på Vardåsen, et skogområde like ved campus på Ås. Når elevene skal ut å kartlegge på egenhånd gjør de det etter den såkalte ABCD-metoden og får sammenlignet sine løsningsforslag med referansekartet produsert av DNV.