• English
  • Norsk Bokmål

Naturmangfold Enger Havn

Dokkadelta Nasjonale Våtmarksenter i samarbeid med Kistesfos Skogtjenester AS har undersøkt naturmangfoldet på Grimebakken, for å gi råd om hvilket naturhensyn bør inkluderes i planen om Enger Havn, Søndre Land kommune.

Høsten 2022 har DNV gjennomført befaring ved Grimebakken, Søndre Land kommune, vedrørende plansak om Enger Havn. Grimebakken har tidligere blitt brukt til blant annet institusjonsdrift. Nå planlegger Fjell og Fjortid AS i samarbeid med URBA AS å utvikle Grimebakken til et område med fritids-boliger og -aktivitet. Prosjektet omfavner tre grunnpilarer. gjenbruk, fornybart og deling Aktivitetsprogram skal være inkluderende og utvikles i samspill med lokal befolkning og næring. Under befaring har DNV analysert det biologiske mangfoldet og landskapet på eiendommen og registret hvilke naturhensyn bør tas med i planen. I tillegg har vi opplyst om forbedringer til planen for å ta ytterligere hensyn til naturmangfoldet i området.