• English
  • Norsk Bokmål
forsøpling Dokkadeltaet Våtmarkssenter

Rydd Norge Innlandet 2021-2023

Handelens Miljøfond har satt seg mål om at 40 prosent av Norges kyst samt prioriterte vassdrag skal ryddes minst én gang innen utgangen av 2023 gjennom programmet Rydd Norge.

Nå har turen kommet til Innlandet og Statsforvalteren har prioritert sju områder som skal ryddes fri for plast i løpet av de neste årene. Områdene som er valgt ut er hovedsakelig naturvernområder og fuglefredningsområder, der det er ekstra viktig å rydde skånsomt og vise hensyn.  

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) har fått oppdraget som administrator for Rydd Norge Innlandet, og skal administrere arbeidet og følge opp ryddeaktørene underveis på vegne av Handelens Miljøfond.  

Høsten 2021 skrev DNV en plan for Handelens Miljøfond for hvordan disse områdene bør ryddes, og i samråd med Rådgivende Utvalg starter nå arbeidet med å finne ryddeaktører. HER kan du lese Plan for Rydd Norge Innlandet 2021 – 2023.  

Handelens Miljøfond har satt følgende kriterier for når et område er «ferdig ryddet»:  

  • Søppel i strandsonen (fra vannkanten) og naturlig nærliggende områder er ryddet. 
  • Søppel over 2,5 cm som kan plukkes effektivt med en arbeidshanske er ryddet. 
  • Områder som er ryddet skal fremstå rene, det vil si at plast og andre syntetiske materialer, metall og glass er ryddet. 
  • Søppel som er delvis begravd i vegetasjon skal ryddes dersom det kan fjernes med håndmakt eller enkle redskaper uten 1) å fragmenteres slik at det frigjøres (mikro)plast til miljøet ved håndtering og 2) nevneverdig inngrep i vegetasjonen eller fauna. 
  • Konsentrerte ansamlinger av søppel på overflaten som er inntil 2,5 cm og som effektivt kan fjernes med håndmakt eller enkle redskaper er ryddet. 

Mer informasjon om det nasjonale Rydd Norge-programmet finner dere på Handelens Miljøfond sin prosjektside: https://handelensmiljofond.no/rydd-norge 

Mer informasjon om Rydd Norge Innlandet finner dere her: https://handelensmiljofond.no/nyheter/hvem-vil-rydde-vassdrag-i-innlandet 

For mer info eller spørsmål ta kontakt med administrator for Rydd Norge Innlandet Andrea Rishatt v/Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS.  

E-post: andrea@dokkadeltaet.no 

 
Prosjektet er etablert og eies av Handelens Miljøfond.