• English
  • Norsk Bokmål

Rydd Etna fri for plast

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) har fått midler fra Handelens Miljøfond til å rydde plast i Etna! Siden 2018 har DNV jobbet med kartlegging og opprydding av forsøpling i Innlandet, både med eget personell og sammen med skoleelever og andre frivillige. Et av områdene som har utpekt seg med spesielt mye forsøpling er Etna-vassdraget.

Etna ligger mellom elvene Begna og Dokka og løper sammen med Dokka-elva like ved Dokka sentrum Etna er et vernet vassdrag, og har stor betydning for naturmangfold og friluftsliv. Vassdraget har også en svært viktig kulturhistorisk verdi (Norges vassdrags- og energidirektorat, 2021). 

Gjennom vårt arbeid, og tips fra lokalbefolkningen har vi registrert flere villfyllinger med eierløst avfall, samt rundballeplast og annen forsøpling langs elvebredden. Dette er områder vi til nå ikke har prioritert, grunnet kort sesong og utfordrende terreng. I år ønsket vi å få til en skikkelig opprydding langs Etna fra Høljerast til samløpet Dokka/Etna sammen med lokale skoleklasser, lag og foreninger og var så heldige å få støtte til dette av Handelens Miljøfond. Vi vil legge ryddeaksjonene til den korte tiden mellom snøsmelting og vårflom, og satser på at mai blir en bra måned!  

Ryddeaksjonene vil egne seg for barn over 10 år, ungdom og voksne. Strekningen vil deles inn i flere områder, med ulik vanskelighetsgrad slik at det vil bli områder som egner seg for de ulike aldersgruppene. På den måten ønsker vi at alle påmeldte vil få oppleve en trygg ryddeaksjon i et flott vassdrag med spennende kulturhistorie og natur.  

Alle skoleklasser, lag og foreninger som deltar vil motta motivasjonsmidler som takk for innsatsen. DNV stiller med hansker og avfallssekker og eventuelt annet nødvendig utstyr. Vi vil også organisere avfallshåndtering, og stiller gjerne opp med mannskap på ryddeaksjonene.  

Vi håper så mange som mulig har lyst til å bidra til å gjøre Etna fri for plast! Vi kommer til å sende ut invitasjoner til skoler, lag og foreninger i Nordre Land kommune i løpet av kort tid. 

Ryddeaksjonene vil foregå i dialog med grunneiere langs Etna, og det vil ikke gjennomføres aksjoner uten deres tillatelse.  

Prosjektet er finansiert av Handelens Miljøfond