• English
  • Norsk Bokmål

Driftsplan Etna

DNV utarbeider en driftsplan for fiske og friluftsliv i elva Etna. Driftsplanen er et samarbeid med Etnedal kommune og Etna grunneierlag. I tillegg er engasjerte interessenter involvert i prosessen med innspill.  

Etna har i lange tider vært et viktig vassdrag for mennesker i Etnedal. Langs elva finnes mange kulturminner som vitner om dette, og Etna har vært historisk viktig med tanke på tømmerfløting. I dag brukes elva til rekreasjon med flere turmuligheter, gapahuker og badeplasser knyttet til vassdraget.  

Videre er det også et stort engasjement for å bedre forhold for fiske i elva, og det har som kjent tidligere vært bedre forhold for innlandsfiske i dette vassdraget. Det er nå en målsetning å lage en driftsplan som vil være med på å bevare friluftsliv og øke muligheten for fiske i elva.  

Driftsplanen skal knytte muligheter for rekreasjon og fiske sammen, slik at dette kan være ressurser også for fremtiden. I den sammenheng knyttes relevant informasjon i hva som finnes langs vassdraget for å nå denne målsetningen. Dette innebærer blant annet biologisk mangfold langs elva, men også ta hensyn til rettighetshavere langs vassdraget.