• English
  • Norsk Bokmål

Bioøkonomi – fremtidsrettet nytt fag i Innlandet

DNV er stolte samarbeidspartnere for det nye faget Bioøkonomi på Dokka VGS, som starter høsten 2022.

Snart får de første heldige elevene ved Dokka VGS mulighet til å velge det nye programfaget Bioøkonomi. DNV har vært samarbeidspartnere med skolen for å få til faget som vi mener er et fremtidsrettet og spennende fag for ungdom i Innlandet. Faget gir muligheter til å bli kjent med mange lokale og regionale foretak som har sin økonomi basert på fornybare ressurser.  

Faget skal gi elevene forståelse for produksjonen fra råvarer til ferdig biobaserte produkter og innsikt i grunnleggende økologi, biologisk mangfold og økosystemtjenester knyttet til bærekraftige ressurser. Faget skal bidra til forståelse for bærekraftig høsting, for forvaltning av natur og miljø og biologisk mangfold. Dette innebærer skiftet fra en oljeøkonomi til en bærekraftig bioøkonomi på et lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.  

Bioøkonomi er basert på prinsipper om en lukket sløyfe, det vil si null avfall, biologisk nedbrytbart avfall, resirkulert avfall eller avfall som brukes om igjen i produksjon. Dette er i motsetning til den konvensjonelle økonomien som er basert på prinsipper om en åpen sløyfe.  

En viktig del av faget er å gi innblikk i bioøkonomi i dagens og fremtidens landbruk, skogbruk og akvakultur. Bioteknologi, bioproduksjon og utnytting av ressurser kan innebære etiske utfordringer. Faget skal gi innblikk i diskusjoner og problematikk med hensyn til metoder, og bidra til drøftinger rundt mulige interessekonflikter knyttet til ressursutnyttelse. Faget fremmer refleksjon og kritisk tenkning gjennom at elever utforsker og analyserer bioøkonomiske forhold og utfordringer. 

DNV har vært med på å utvikle fagplanen i det toårige faget, som nå er godkjent av Utdannningsdirektoratet. Vi er også en av samarbeidspartnerne for å utvikle et kompendium i det nye faget som ikke har en lærebok. DNV vil i den forbindelse sende ut en invitasjon til mange lokale og regionale bedrifter for å be de lage en kort presentasjon av seg selv, som vil bli integrert i fagets kompendium. På denne måten vil potensielle grønne yrker bli presentert for alle ungdommer som tar faget i årene som kommer.

Vi håper faget kan bidra til at flere ungdommer er med på å utvikle regionen i en bærekraftig og innovativ retning.

Les mer om Bioøkonomistrategien for Innlandet 2017-2024 her.