• English
  • Norsk Bokmål

Vi er ansvarlig for din flysikkerhet

Dokkadeltaet Våtmarkssenter leverer ornitologiske tjenester til Avinor. Det foregår et kontinuerlig arbeid ved norske lufthavner for å hindre kollisjoner mellom fly og fugler, «birdstrike». Våtmarkssenteret gir råd til Avinor for å minske risikoen for birdstrike.

Dokkadeltaet Våtmarkssenter leverer ornitologiske tjenester til Avinor. Det foregår et kontinuerlig arbeid ved norske lufthavner for å hindre kollisjoner mellom fly og fugler, «birdstrike». Våtmarkssenteret gir råd til Avinor for å minske risikoen for birdstrike.

Hvert år gjennomføres det besøk ved omkring 10 av Avinors 42 lufthavner, dette gjøres enten som en risikoanalyse eller som et veiledningsbesøk. Ved disse besøkene gjennomgås fly/fugl situasjonen ved den enkelte lufthavn, pågående tiltak evalueres og eventuelle nye tiltak foreslås. Blant de vanligste tiltakene er skjøtsel av arealene omkring rullebanen, fjerning av vannspeil, kontroll med søppel og fuglemating i lufthavnenes nærområder, og ulike skremmemetoder.

forbud

Før iverksettelse av tiltak er det nødvendig å vite hvilke fugler som utgjør et sikkerhetsproblem. Derfor er det viktig å sørge for god dokumentasjon, og Våtmarkssenteret kvalitetssikrer artsbestemmelsen av fugler som har vært utsatt for birdstrike og bistår med annen ornitologisk kunnskap. Foruten artsbestemmelse er adferd i forbindelse med næringssøk, hekking og trekk viktig for å forstå fuglenes bruk av et område.

Birdstrike kan ha store konsekvenser, hvert år kolliderer 200-400 fugler med fly ved Avinors lufthavner. I de fleste tilfeller er det snakk om små og mellomstore fugler, som gjør liten skade på flyene, men selv en liten fugl i en jetmotor kan forårsak betydelig skade. Foruten kostnader med reparasjoner, vil en birdstrike føre til forsinkelser og dermed ekstra utgifter for flyselskapene. Det er store fugler og fugleflokker som utgjør størst risiko, men heldigvis har det ikke vært alvorlige ulykker i norsk sivil luftfart som følge av birdstrike. Derimot har Forsvaret mistet fire jagerfly.

Våtmarkssenteret kombinerer kunnskapen om fuglearter og fugleadferd med vår kompetanse innen naturskjøtsel for å gi Avinor best mulig rådgivning i arbeidet med å redusere risikoen for kollisjoner mellom fly og fugler.