• English
 • Norsk Bokmål

Nytt kurs for lærere

9. og 26.september arrangerer vi kurs for lærere fra barne- og ungdomskoler i bruk av vårt viktigste klasserom, naturen.

Er du naturfagslærer på barne- eller ungdomsskolen? Vårt viktigste klasserom naturen byr på mange muligheter for læring og i høst arrangerer vi kurs lærere i hvordan man kan legge til rette for mer utendørs undervisning og vekke nysgjerrigheten for alle de fantastiske artene vi omgir oss med.

Få tips til aktiviteter, utstyr og faglig påfyll tilpasset læreplan i naturfag og tverrfaglige undervisningsopplegg. Du møter også andre naturfagslærere fra andre skoler, noe som kan være et nyttig nettverk å ha.

Vi tilbyr to kursdager med ulike tema:

05.09 Samspill i naturen

 • Utforskende læring med fokus på insekter og edderkopper
 • Innføring i noen nøkkelarter og rødlista arter og hvordan vi mennesker påvirker disse artene
 • Aktuelle kompetansemål:
 • utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre
 • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder
 • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
 • utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

26.09 Fugler

 • Innføring i de vanligste fuglene vi ser om vinteren og hvordan de er tilpasset for å overleve
 • Eksempler på leker og aktiviteter som gir innsikt i samspill i naturen
 • Aktuelle kompetansemål:
 • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
 • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Varighet: 09:00-14:30

Pris: 1.500 per person per kursdag, inkludert lunsj og kursmateriell

Sted: Dokkadeltaet Våtmarkssenter, Gamlevegen 84 Odnes

Om du har lyst på et inspirerende kurs sammen med våre naturveiledere så er det bare å melde seg på innen 21.juni til elida@dokkadeltaet.no