• English
  • Norsk Bokmål
Krøkle Dokkadeltaet Våtmarkssenter Randsfjorden fisk ferskvanssfisk

Kulturtilbud for skolene i Land

Dokkadeltaet Våtmarkssenter har nå gratis tilbud for skolene i Land kommunene gjennom de lokale kultursekkene. Vi håper dette vil glede mange skoleelever og gi kunnskap om natur- og kulturhistorien i Land.

I Nordre Land kan skolene velge mellom to aktiviteter;

1. Kulturarv i Synnfjell, Gardsetra     

Seterkultur for 6.trinn    (3t, ikke inkludert reisetid)

På Gardsetra kan elevene oppleve en ekte seter med dølafe, hester, høner og geiter. Elevene får være med på tre aktiviteter som gir et innblikk i seterkulturen. Elevene kan være med på å separere melk, lage yoghurt eller andre mindre tidskrevende melkebaserte aktiviteter sammen med en av våre budeier. Det er mye blåbær rundt setervollen som elevene kan plukke sammen med en lærer, noe som er fint for å vise bruk av utmarksressurser. En artsoppgave er også inkludert for å vise hvordan mennesker påvirker artsmangfold gjennom bruk av naturen.  

Aktuelle datoer 2024: 19-23.august   

Menneske og natur i Synnfjell for 8.trinn    (4t, ikke inkludert reisetid)

Hvorfor er seterdrift så viktig for artsmangfold og for å videreføre seterkulturen i Synnfjell? Dette er tema for et faglig opplegg hvor elevene får delta i ulike aktiviteter som gir et innblikk i hvordan det er å drifte en seter. Aktivitetene er en blanding av ulike prosessesinger av melk, naturmangfold, dyrestell og tradisjonelt håndverk.  

Aktuelle datoer 2024: 19-23.august   

2. Mennesket og naturen, skolebesøk   

Et faglig opplegg om en art eller en naturtype på maks 90 minutter. Hvordan påvirker vi mennesker arten/naturtypen og har dette forholdet endret seg med tiden? Vi kan ta med naturkasser eller levende arter for å vekke nysgjerrigheten hos elevene.  

Alderstrinn: 4.-10.trinn  – kan gjennomføres hele skoleåret

I Søndre Land kan skolene velge mellom tre aktiviteter;

1. Fisketradisjoner i Randsfjorden  (dagsopplegg, 6.trinn)

Her lærer elevene om gamle fangstmetoder som mjæl for gjeddefiske og notfiske etter sik i Etna. Ved Våtmarkssenteret kan vi tilby elever å delta på fiske med ulike fangstmetoder og lære om artene som fanges. Dette kan både gjennomføres på vinteren med pilking og vår/tidlig sommer for arter som gjedde og abbor.

2. Mytiske fugler  (4 timer, 5.trinn)

Fugler har fasinert mennesker til alle tider. Hvordan har samspillet mellom fuglene og menneskene endret seg gjennom tiden? Opplegg om folketro, myter og sagn. I dag ser vi gjerne på fuglene som en vakker kuriositet, men for våre forfedre, som levde i et nært forhold til naturen, var fuglene en viktig del av livet.  

3. Mennesket og naturen, skolebesøk  (2 skoletimer)

Hvordan påvirker vi mennesker arter/naturtyper og har dette forholdet endret seg med tiden? Sammen med en naturkasse eller levende arter vekkes nysgjerrigheten hos elevene.

Alderstrinn: 4.-10.trinn  – kan gjennomføres hele skoleåret

For spørsmål om oppleggene og bestilling ta kontakt med Elida (elida@dokkadeltaet.no)