• English
  • Norsk Bokmål

Hjelp til planvask?

Er din kommune en av de heldige som har mottatt midler til tiltak for å styrke arbeidet med naturmangfold? Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter har lang erfaring med å jobbe med data tilknyttet naturmangfold og kan leies inn for å hjelpe din kommune med en rekke tiltak for å sikre bedre ivaretakelse av naturmangfold.

Vi har siden 2015 kartlagt natur etter Miljødirektoratets instruks og Natur i Norge-systemet (NiN) over hele landet, samt DN-håndbok 13 og artsregistreringer. Vi har utarbeidet en rekke konsekvensutredninger og kan vurdere hvordan områder bør disponeres med hensyn på naturmangfold. 

Vi kan hjelpe din kommune med å sikre et godt kunnskapsgrunnlag gjennom blant annet: 

  • Planvask – f.eks kartanalyser av hvordan eldre planer står i konflikt med ivaretakelse av naturmangfoldet
  • Utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold 
  • Gjennomgang og presentasjon av kartlagte naturtyper og arter i kommunen (via en skriftlig rapport eller kart)
  • Supplerende kartlegging 
  • Bruk av NiN-data i arealplanleggingen 
  • Kort kurs i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks og NiN-systemet

Ta kontakt med Konstanse@dokkadeltaet.no for pristilbud eller spørsmål.