• English
  • Norsk Bokmål

Rydding i Randsfjorden våren 2024

Randsfjordforbundet har i samarbeid med Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS organisert ryddeaksjoner langs hele Randsfjorden våren 2024. Nå er ryddeaksjonene avsluttet, og mer enn 1500 frivillige har deltatt og fylt over 10 containere med herreløst avfall.

Ryddeaksjonene for vårens oppryddingsprosjekt langs Randsfjorden er nå avsluttet, og vi er svært fornøyde med resultatene. Over 1500 frivillige – skoleelever, barnehagebarn og frivillige i lag og foreninger – har ryddet sammenlagt en strekning på over 90 km langs Randsfjorden og tilhørende vassdrag på 3 uker. Da har de ryddet over 8 tonn avfall, eller 72 kubikk!

Imponerende innsats

Over 1300 skoleelever fra 12 ulike skoler/barnehager og ca. 200 frivillige fra 12 ulike lag- og foreninger ryddet en strekning på over 90 km langs Randsfjorden og noen tilhørende vassdrag på 3 uker. Alle frivillige ble delt inn i totalt 41 ulike ryddestrekninger, der den aller nordligste strekning var langs Dokka/Etna helt nord i Randsfjorden og den sørligste var en strekning langs en bekk som renner ut Randselva i Jevnaker kommune. I tillegg til å rydde, har også de frivillige bidratt med viktig informasjon om nye forsøplede områder som har behov for opprydding. Dette er informasjon som vi tar med oss videre når vi skal planlegge neste oppryddingsprosjekt, og som formidles til kommunene rundt Randsfjorden.

Den frivillige innsatsen er uvurderlig. Totalt er det nedlagt timer tilsvarende nesten 2 årsverk i rydding. Dette sier både noe om behovet for opprydding langs vassdrag i Innlandet, men også om den fantastiske frivilligheten langs Randsfjorden.

Vi er takknemlige for at så mye avfall er blitt ryddet fra Randsfjorden. Men ikke minst er vi veldig stolte og imponerte over at så mange har engasjert seg til å rydde herreløst avfall på vårens store dugnad!

Vi håper ryddingen ga mange en positiv opplevelse, og at dette ga mersmak til å være med på flere ryddeaksjoner neste vår.

Fortsatt behov

For selv om det har blitt ryddet store mengder herreløst avfall denne våren, er det fortsatt behov for opprydding. Vi har de siste årene observert mye plastforsøpling langs Randsfjorden og andre vassdrag, og enda mer etter ekstremværet «Hans» i august 2023. Det dukker stadig opp ny rundballeplast og plast knyttet til personlig forbruk, samt andre store gjenstander som oljetønner, impregnert treverk, bil- og traktordekk med mer.

Vi håper at innsatsen for opprydding bidrar til økt kunnskap om forsøpling og konsekvensene det kan ha for lokalmiljøet. Forskning viser også at ved å rydde forsøplede områder reduseres sjansen for at noen kaster avfall der igjen betraktelig.

Takk for innsatsen

Randsfjordforbundet og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter ønsker med dette å rette en stor takk til alle som har gjort en innsats og bidratt til å redusere forsøpling langs Randsfjorden denne våren! Når alle gjør litt, kan man få til store ting.

Sist men ikke minst, ønsker vi å takke kommunene rundt Randsfjorden: Nordre Land, Søndre Land, Gran og Jevnaker som har støttet prosjektet med midler og SpareBank 1-stiftelsen Gran som har støttet prosjektet med motivasjonsmidler til alle skoleklasser, lag og foreninger som takk for innsatsen. Dette er vel fortjente midler som vi håper dere for stor glede av. Tusen takk, og velkommen igjen på nye ryddeaksjoner!