• English
  • Norsk Bokmål

Støtte til Artsknappen

Vi har mottatt den gledelige nyheten om at Sparebankstiftelsen DNB vil støtte vårt prosjekt «Artsknappen»! Prosjektet skal spre interesse og glede for artsmangfoldet hos barn og unge ved hjelp av unike «artsknapper».

Det er gøy å bli kjent med naturen. Foto: E. Nerland 2023

Husker du da du lærte å lese som barn? Plutselig var det som en nøkkel gikk opp, og du kunne ikke unngå å lese all skriften rundt omkring. Slik er det også når vi blir kjent med nye arter. Når du først har lært navnet på en art og hvordan den ser ut, klarer du ikke å unngå å gjenkjenne den neste gang du ser den.

Samtidig har det å lære seg en art har en motsatt effekt: plutselig ser du alle artene du ikke kjenner.

Å lære seg arter kan med andre ord åpne et helt nytt «blikk» på naturen rundt oss. Med «Artsknappen» håper vi å kunne åpne dette blikket for barn og unge. Det får vi muligheten til å gjøre til våren takket være midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

Prosjektet foregår som naturveiledning for lokale skoleelever. Vi vil tilby skolene utstyr til å utforske naturen med – insektshåver, lupeglass og oppslagsverk om arter – samtidig som vi gir opplæring i å bruke utstyret.

Deretter begynner artsjakten: hvor mange unike arter klarer vi å finne i naturen rundt skolen? Når elevene har identifisert et visst antall arter mottar de selve «artsknappen»: en emaljert pin som markerer elevenes kunnskapsnivå.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir midler til allmennyttige formål. Vi er glade for at de nå vil støtte «Artsknappen», og vi gleder oss til å begynne artsjakten til våren!