• English
  • Norsk Bokmål

Skoleprosjekt om fugl i Gran kommune

Alle 6.trinn elever i Gran kommune deltar dette skoleåret på et skoleprosjekt sammen med to av våre naturveiledere, hvor de utforsker livsgrunnlaget for fuglene tilknyttet klimaendringer og miljøpåvirkninger. Prosjektet foregår både i skolen, skolens nærområde og på utflukt til Skotterudputten ved Vigga.

Vår oppdragsgiver Gran kommune har fått støtte til prosjektet via SpareBankstiftelsen Gran . Dette er et prosjekt som beriker hverdagen til elever i skolen, noe vi håper at mange flere kommuner kan søke om å få til for sine elever.

Uteklasserommet gir elevene mange varige naturopplevelser som skaper engasjement. Vi tror på at det du blir glad i det tar du vare på, derfor er slike skoleprosjekter en investering for framtiden. Vår brede naturkompetanse gir skolene et unikt innblikk i nærnaturen og prosjektet gir rom for tverrfaglighet og er bredt forankret i læreplan for naturfag.

Nærkontakt med en bjørkefink
Bokfink
Grønnfink (Foto: Elida Sandneseng)

Prosjektet har bestått av to samlinger, en i skolen/nærmiljøet og en på utflukt;

Del 1

  • utflukt for å være med på fangst og ringmerking av fugl ved Skotterudputten
  • fange og studere insekter i Vigga
  • natursti med blant annet en våre naturkasser

Del 2

  • sjekke skolens fuglekasser og eventuelt ringmerke fugleunger
  • utflukt med oppgaver om fugl i skolens nærområde
  • høre på fuglesang

Skoleprosjektet bidrar til at elevene får naturopplevelser og et faglig grunnlag for å verne om naturressurser, bevare biologisk mangfold og bidra til en bærekraftig utvikling. 

Uteklasserommet gir rom for å utforske naturen på en unik måte. (Foto: Elida Sandneseng)

Les mer om naturveiledning her

For ytterligere informasjon, ta kontakt med anne-gri@dokkadeltaet.no eller elida@dokkadeltaet.no