• English
  • Norsk Bokmål

Seterkultur = immateriell kulturarv

Visste du at Norsk og Svensk seterkultur nylig er nominert til å stå på UNESCO sin liste over immateriell kulturarv?

Dette er en svært viktig annerkjennelse fra myndighetene om viktigheten av seterkulturen i de to landene. «Seterkulturen er en like viktig kulturarv som stavkirkene våre!», sier styreleder i Norsk Seterkultur, Siv Beate Eggen. Norsk Seterkultur er en frivillig organisasjon som jobber for å ta vare på og videreføre seterdrift og har vært pådriveren for nominasjonen i Norge. Nominasjonen skal nå behandles av UNESCO, og endelig svar kommer i 2024.

Dølafe på Gardsetra (Foto: Lea Hoch, 2022).

Men hva er egentlig immateriell kulturarv? Kulturdirektoratet sitt svar er som følgende:

«Immateriell kulturarv er levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap som blir overført mellom folk. Kunnskapen blir praktisert i dag og ført videre gjennom kreative uttrykksmåter, som håndverk, musikk, dans, mattradisjoner, ritualer og muntlige fortellinger

Norge kryr av levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap og seterkultur er en viktig del av dette. Seterkultur er mattradisjoner, kompetanse, kunnskap, bygninger, landskap, historier, biologisk mangfold og en unik plass for formidling og opplevelser. Men hvordan tar man vare på en immateriell kulturarv? Selvsagt, gjennom aktiv bruk og videreføring av tradisjoner. Og det er akkurat det Dokkadeltaet har som mål med vår besøksseter Gardsetra i Synnfjell. Kom innom i sommer du også!

Takk til den norske UNESCO-kommisjonen for å støtte formidling og videreføring av seterkultur på Gardsetra i 2022 og 2023!