• English
  • Norsk Bokmål

Se gjenopplivingen av Etna!

Gjennom sommeren 2022 har det vært maskinførere, biologer og fiskere ute langs Etna. De har ett mål til felles: Få mer liv og røre tilbake i elva!

Tett samarbeid mellom biologer, maskinfører og grunneiere

Magnus Nygård, Lea Hoch og Geir Høitomt i Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) har planlagt fjorårets tiltak for å få mer liv tilbake i elva. Med seg på laget har de hatt maskinfører Lars Kolbjørnshus, som har stått for mye av utføringen – det å få lagt riktig stein på riktig sted, og på riktig måte.

Lars Kolbjørnshus legger ut hvilesteiner for fisk. Lunde bru i bakgrunnen.

-Nå sparer jeg på store steiner som jeg kommer over gjennom andre oppdrag, slik at de kan brukes i elva, sier maskinfører Lars Kolbjørnshus. Gjennom sommeren 2022 har han plassert ut rundt 70 store steiner i Etna i Etnedal kommune, og dermed skapt like mange hvileplasser for fisken. – Dette er meningsfylt og morsomt arbeid.

-Steinene tilfører variasjon i strømningene i elva, og gir hvileplasser til fisken. Vi har plassert noen stein i grupper, noen enkeltvis, og planlagt for at fisken skal slippe å svømme svært lange strekninger uten å kunne hvile seg. Vi har hatt et utmerket samarbeid med maskinføreren, Lars, som har gjort en kjempejobb både med innsamling og utlegging av store steiner. Det vil bety mye for fisken i elva. (Geir Høitomt)

– I tillegg til å legge ut stein, har vi gjenåpnet en flomdam som hadde blitt fylt igjen, og planlagt opprensking av en gårdsdam som var gjengrodd. Selve opprenskingen var det grunneieren selv som gjorde. (Lea Hoch)

Elvemusling Etna Geir Høitomt Dokkadeltaet Våtmarkssenter
Geir Høitomt har tillatelse til å plukke opp elvemuslinger for formidling.
Lea Hoch har sammen med Geir planlagt tiltakene for Etna.

-I tillegg til fysiske tiltak, har vi også engasjert SWECO til å utføre en hydraulisk modellering av vassdraget. Det vil si at vi har fått beregnet hvor vannet kommer under ulike flomstørrelser, både hvis vi gjør restaureringstiltak og hvis vi ikke gjør noe som helst. Det kan vi bruke til å planlegge framtidige tiltak på best mulig måte. (Lea Hoch)

– Det store bildet tyder på at det er mulig å gjøre mye restaurering i Etna uten at det går utover flomsikkerheten i dalføret, men hvert tiltak skal detaljprosjekteres før man går videre. Ved å gjøre justeringer i den hydrauliske modellen kan vi teste ut framtidige restaureringstiltak på PC-skjermen før vi kjører gravemaskiner ut i elva. (Mari Vold)

Mari Vold i DNV er vassdragstekniker og bidrar til at restaurering i Etna planlegges på en trygg måte.

Hvorfor trenger Etna gjenoppliving?

På 50-tallet ble det gjort store inngrep lang Etna. Elva ble retta ut og alle store steiner ble fjerna, og der det en gang var buktende meandere er det nå en kanal. Slik ble Etna blant annet en bedre elv for tømmerfløting, med færrest mulig hindringer på veien for tømmeret. Effektivt!

Etna før
Etna etter

Kanaliseringen hadde derimot sine konsekvenser for naturen, blant annet for fisken i elva. Det er nemlig slik at fisken finner bedre gyteplasser i en buktende og svingete elv. De trives bedre i elver med store steiner som de kan hvile bak på sin ferd opp i elva for å gyte. I en rett kanal må de alltid kjempe mot strømmen. Dette har ført til at det er langt færre fisk i Etna i dag, enn det var før elva ble kanalisert.

Ny tid, nye muligheter!

Tømmerfløtinga er over for lengst, og tømmertransporten går nå langs veien. Dette har åpnet for en idé og en mulighet: Hva om vi restaurerer elva og får fisken tilbake? For fisken kommer, om man legger til rette for det.

Har du forresten hørt om elvemuslingen som bor i Etna? Elvemuslingen renser vann, og er med på å gi god vannkvalitet der den lever. Det er en truet art, som er helt avhengig av fisk for å formere seg. Hvis vi får mer fisk tilbake i elva, kan vi også få mer elvemusling!

-Forhåpentlig kan vi legge ut enda mer stein i årene som kommer. Vi ønsker også å gjøre flere tiltak for fisken, som å restaurere sidebekker og åpne noen av svingene/meanderne i elva igjen. Det kan bli kjempefine barnehager for ørreten! (DNV)

Dette ønsker vi mer av! Det er langt mindre fisk i Etna nå enn før elva ble kanalisert, og det er særlig ungfisken som mangler. Foto: Geir Høitomt