• English
  • Norsk Bokmål

Opprydding i Randsfjorden 2024

Randsfjordforbundet samarbeider med Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter om prosjektet "Opprydding i Randsfjorden 2024".

Flommen «Hans» i august 2023 førte med seg store mengder herreløst avfall langs bekker og elver. Mye har samlet seg i vannkanten langs Randsfjorden, og Randsfjordforbundet ønsker å gjennomføre et felles oppryddingsprosjekt til våren.

I uke 17, 18 og 19 er det altså mulig å delta i felles ryddeaksjon langs hele Randsfjorden. Randsfjordforbundet ønsker først og fremst å invitere skoleklasser, lag og foreninger for å delta i ryddeaksjoner. Klasser, lag og foreninger kan motta 2000,- i motivasjonsmidler – men det er begrenset med midler og førstemann til mølla som gjelder! Har du lyst til å delta i ryddeaksjon, men er ikke med i en klasse eller forening? Ta kontakt på mail til randsfjordforbundet@gmail.com.

Randsfjordforbundet samarbeider med Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter i gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet er finansiert av Randsfjordforbundet med støtte fra de fire Randsfjordkommunene Gran, Jevnaker, Søndre Land og Nordre Land. Mer informasjon finner du i påmeldingsskjemaet (se lenke nedenfor).

Fyll ut påmeldingsskjema HER for å delta. Frist for påmelding er 7. april.